Historisk arkiv

IMF med ny vurdering av norsk økonomi

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

PM 48/2006

Det internasjonale pengefondet (IMF) uttaler seg positivt om norsk økonomi og Regjeringens økonomiske politikk. Dette er hovedbudskapet i en rapport som en delegasjon fra IMF overleverte Finansdepartementet ved statssekretær Geir Axelsen i dag.

Pressemelding

Nr.: 48/2006
Dato: 12.06.2006
Kontaktperson: Anders Lande, telefon 22 24 41 05 / mobil 48 05 33 51, Runar Malkenes, telefon 22 24 41 09 / mobil 95 21 42 83

IMF med ny vurdering av norsk økonomi

Det internasjonale pengefondet (IMF) uttaler seg positivt om norsk økonomi og Regjeringens økonomiske politikk. Dette er hovedbudskapet i en rapport som en delegasjon fra IMF overleverte Finansdepartementet ved statssekretær Geir Axelsen i dag.

– Rapportene fra IMF er nyttige for den økonomiske og politiske debatten i Norge, sier statssekretær Axelsen.

Avleveringen av rapporten avslutter IMFs årlige eksaminasjon av norsk økonomi. I lys av at de økonomiske og finansielle forholdene i Norge er stabile og av hensynet til effektiv bruk av IMFs ressurser, aksepterte Norge i fjor et forslag fra IMF om at ordinære eksaminasjoner av Norge heretter skulle gjennomføres annet hvert år. I de mellomliggende årene gjennomføres en såkalt interimeksaminasjon med færre møter og et noe snevrere fokus. Ved slike eksaminasjoner utarbeides det ingen rapport for behandling i IMFs styre. De vurderingene IMF nå har overlevert Finansdepartementet bygger på en slik interimeksaminasjon.

IMF slår fast at Norge er inne i en periode med gunstig økonomisk utvikling, og understreker at et godt rammeverk for den økonomiske politikken har bidratt til den fordelaktige økonomiske situasjonen. Det er utsikter til fortsatt god vekst i norsk økonomi de nærmeste årene, men IMF peker på at den videre utvikling i i verdensøkonomien og i oljeprisene kan utgjøre et usikkerhetsmoment.

IMF anbefaler at bruken av oljepenger i budsjettet for 2007 ikke må overstige 4 pst. av kapitalen i Statens pensjonsfond – Utland (Handlingsregelen). Hvis oljeprisene holder seg høye og presset i norsk økonomi fortsetter, vil det være i overensstemmelse med Handlingsregelen om bruken av oljepenger i en periode blir liggende under 4 pst. av fondskapitalen. I en kommentar sier statssekretær Axelsen at IMFs anbefaling om at det i fremtiden kan være riktig å bruk mindre oljepenger enn 4 prosent av fondet samsvarer med Regjeringens syn.

Gjennomføring av en pensjonsreform er nødvendig for å opprettholde den langsiktige bærekraften i offentlige finanser. IMF viser til enigheten i Stortinget i mai 2005 om en pensjonsreform og anbefaler en snarlig gjennomføring. I en kommentar sier Axelsen at Regjeringen tar sikte på å legge fram en stortingsmelding om en pensjonsreform i september i år.

IMF vurderer det finansielle systemet i Norge som sunt.

Delegasjonens konklusjoner kan leses her