Presseinvitasjon:

Åpent fagseminar om ny perspektivmelding

Finansdepartementet arrangerer et åpent fagseminar i forbindelse med arbeidet med en ny perspektivmelding.

Når: Torsdag 21. september 2023 kl. 09:00–13:30.
Hvor: Auditoriet i R5, Akersgata 59, Oslo.

Fagseminaret har et begrenset antall fysiske plasser. Det vil også være mulig å følge arrangementet på nett-TV på regjeringen.no. 

Presse som ønsker å være til stede kan melde seg på til presse@fin.dep.no

Om fagseminaret

Utfordringene som ble pekt på i perspektivmeldingen fra 2021 er fortsatt høyst aktuelle, men det har skjedd store endringer i utgangspunktet for analysene. Blant disse er Russlands angrep på Ukraina og en mer spent geopolitisk situasjon, som preger handelsmønstre og bidrar til behov for økt beredskap, også i Norge. Hvilke konsekvenser kan dette ha for utviklingen i norsk økonomi fremover?

Eldrebølgen er en lenge varslet utfordring som er drøftet i tidligere perspektivmeldinger. Siden forrige melding ble lagt frem har Helsepersonellkommisjonen levert sin utredning (NOU 2023:4). Den peker blant annet på at eldrebølgen gjør at man ikke lenger kan løse utfordringene ved å ansette flere, men at ressursene i helse- og omsorgstjenesten må brukes mer effektivt enn før.  

Perspektivmeldingen skal bidra til langsiktighet i utformingen av den økonomiske politikken. Hva er hovedutfordringene for finansiering av velferdsstaten?

Foredragsholdere

  • Clare Lombardelli, Chief Economist of the OECD
  • Karen Helene Ulltveit-Moe, professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo
  • Gunnar Bovim, leder av Helsepersonellkommisjonen
  • Ragnar Torvik, professor i samfunnsøkonomi ved NTNU og leder av Rådgivende utvalg for finanspolitiske analyser

Fagseminaret åpnes av finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

Pressekontakt

Pressekontakt er kommunikasjonsrådgiver Celine Lyse Augdal, telefon 95 84 71 56, e-post cela@fin.dep.no.

Om sendingen

Fagseminaret strømmes av Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS), og kan følges direkte på regjeringen.no. Der kan også videofilen lastes ned i etterkant.

DSS distribuerer publiseringspunkt til medier som vil sende fagseminaret direkte. Kontaktperson for dette nås på telefon 22 24 88 45 eller dss-videoproduksjon@dss.dep.no.

Presse som ønsker å bygge inn nett-tv-sendingen på sine nettsider finner embed-kode ved å trykke «Del video»-knappen i videospilleren på siden.