Åpent fagseminar 21. september 2023: Perspektivmeldingen

Finansdepartementet inviterer til et åpent fagseminar i forbindelse med arbeidet med en ny perspektivmelding.

Når: Torsdag 21. september 2023 kl. 09:00–13:30.
Hvor: Auditoriet i R5, Akersgata 59, Oslo.

Nett-tv Fagseminar om ny perspektivmelding

Se sendingen her

Se sendingen her

Presentasjoner:

Seminaret er åpent for alle, men det er begrenset antall fysiske plasser. Det vil også være mulig å følge seminaret på nett-TV på regjeringen.no. 

Presse som ønsker å være til stede kan melde seg på til presse@fin.dep.no (se egen presseinvitasjon)

Utfordringene som ble pekt på i perspektivmeldingen fra 2021 er fortsatt høyst aktuelle, men det har skjedd store endringer i utgangspunktet for analysene. Blant disse er Russlands angrep på Ukraina og en mer spent geopolitisk situasjon, som preger handelsmønstre og bidrar til behov for økt beredskap, også i Norge. Hvilke konsekvenser kan dette ha for utviklingen i norsk økonomi fremover?

Eldrebølgen er en lenge varslet utfordring som er drøftet i tidligere perspektivmeldinger. Siden forrige melding ble lagt frem har Helsepersonellkommisjonen levert sin utredning (NOU 2023:4). Den peker blant annet på at eldrebølgen gjør at man ikke lenger kan løse utfordringene ved å ansette flere, men at ressursene i helse- og omsorgstjenesten må brukes mer effektivt enn før.  

Perspektivmeldingen skal bidra til langsiktighet i utformingen av den økonomiske politikken. Hva er hovedutfordringene for finansiering av velferdsstaten?

Foredragsholdere:

  • Clare Lombardelli, Chief Economist of the OECD
  • Karen Helene Ulltveit-Moe, professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo
  • Gunnar Bovim, leder av Helsepersonellkommisjonen
  • Ragnar Torvik, professor i samfunnsøkonomi ved NTNU og leder av Rådgivende utvalg for finanspolitiske analyser

Konferansier:

Bård Bjerkholt, kommentator i Dagens Næringsliv

Program:

08:30 Registrering og servering av kaffe
09:00  Åpning av seminaret
Bård Bjerkholt, kommentator i Dagens Næringsliv
09:05

Long-term Global Challenges for the International Economy
Clare Lombardelli, Chief Economist of the OECD

09:10   Finansministeren ønsker velkommen 
Finansminister Trygve Slagsvold Vedum
09:15

Internasjonale utviklingstrekk og konsekvenser for norsk økonomi
Karen Helene Ulltveit-Moe, professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo

09:55 Pause
10:15  Vurderinger fra Helsepersonellkommisjonen i lys av sentrale utviklingstrekk
Gunnar Bovim, leder av Helsepersonellkommisjonen
10:55    Hovedutfordringene for finansiering av velferdsstaten
Ragnar Torvik, professor i samfunnsøkonomi ved NTNU og leder av Rådgivende utvalg for finanspolitiske analyser
11:40 Pause med enkel lunsjservering
12:15 Paneldebatt med Karen Helene Ulltveit-Moe, Gunnar Bovim og Ragnar Torvik
Debatten ledes av Bård Bjerkholt
13:30 Seminaret avsluttes