Perspektivmeldingen 2024 legges frem 9. august

På grunn av streiken i staten ble fremleggelse av Perspektivmeldingen 2024 utsatt.

Meldingen legges frem av finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) fredag 9. august.

Perspektivmeldingen 2024 drøfter viktige langsiktige utfordringer for norsk økonomi som kamp om arbeidskraft, behov for omstilling og fortsatt god fordeling.

Finansdepartementet kommer tilbake til klokkeslett og sted for fremleggelsen i starten av august.