Skatteavtaler mellom Norge og andre stater

Alminnelige avtaler til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse, samt andre internasjonale avtaler på skatteområdet.

Kodeforklaring status
Statuskode 0:  Avtale opphørt.
Statuskode 1:  Avtale i kraft.
Statuskode 2:  Avtale undertegnet, men ikke i kraft.
Statuskode 3:  Pågående forhandlinger om inngåelse av avtale /revisjon (helt eller delvis) av eksisterende avtale. 

Kodeforklaring D/I
D = Dobbelbeskatningsavtale
I = Informasjonsavtale

Land Under-
tegning
StatusI kraftPublisert
Albania D 14.10.98 1 13.08.99 St. prp.nr. 36 (1998-1999)
Andorra I 24.02.10 1 18.06.11 Prop. 66 S (2010-2011)
Anguilla I 14.12.09 1 10.04.11 Prop. 66 S (2009-2010)
Antigua og Barbuda I 19.05.10 1 15.01.11 Prop. 149 S (2009-2010)
Argentina D 08.10.97 1 30.11.01 St. prp.nr. 31 (1997-1998)
Aruba I 10.09.09 1 01.08.11 Prop. 86 S (2009-2010)
Aserbajdsjan D 24.04.96 1 20.09.96 St. prp.nr. 68 (1995-1996)
Australia
ny avtale
D 06.05.82
08.08.06
0
1
19.10.83
12.09.07
St.prp. nr. 29 (1982-1983)
St. prp. nr. 85 (2005-2006)
Bahamas I 10.03.10 1 09.09.10 Prop. 109 S (2009-2010)
Bahrain I 14.10.11 1 12.07.12 Prop. 37 S (2011-2012)
Bangladesh D 15.09.04 1 22.12.05 St.prp. nr. 77 (2004-2005)
Barbados
Tilleggsprotokoll
D 15.11.90
03.11.11
1
1
30.07.91
01.06.12
St.prp. nr. 55 (1990-1991)
Prop. 38 S (2011-2012)
Belgia
Tilleggsprotokoll
Ny avtale
Tilleggsprotokoll
D 14.04.88
10.09.09
23.04.14
1
1
2
3
04.10.91
19.07.13
St.prp. nr. 18 (1988-1989)
Prop. 35 S (2009-2010)
Prop. 100 S (2013-2014)
Belize I 15.09.10 1 26.02.11 Prop. 4 S (2010-2011)
Benin D 29.05.79 1 24.06.82 St.prp. nr. 62 (1979-1980)
Bermuda I 16.04.09 1 22.01.10 Prop. 19 S (2009-2010)
Bonaire
Tilleggsprotokoll
D 13.11.89
10.09.09
1
1
17.12.90
01.09.11
 Samleside
Bosnia Hercegovina D   1 a)   St.prp. 23 (1983-1984)
Botswana I  20.02.13 1 10.01.16  Prop. 125 S (2012-2013)
Brasil
Tilleggsprotokoll
D 21.08.80
20.02.14
1
2
26.11.81 St.prp. nr. 140 (1980-1981)
Prop. 136 S (2013-2014)
British Virgin Islands I 18.05.09 1 03.12.10 Prop. 29 S (2009-2010)
Brunei I  27.06.12 1 27.04.15  Prop. 14 S (2012-2013) 
Bulgaria
Ny avtale
D 01.03.88
22.07.14

1
01.04.89
30.07.15
St.prp. nr. 21 (1988-1989)
Prop. 137 S (2013-2014)
Cayman Islands I 01.04.09 1 04.03.10 Prop. 24 S (2009-2010)
Canada D 12.07.02 1 19.12.02 St.prp. nr. 12 (2002-2003)
Chile D 26.10.01 1 22.07.03 St.prp. nr. 33 (2001-2002)
Cook Islands I 16.12.09 1 06.10.11 Prop. 78 S (2009-2010)
Costa Rica I 29.06.11 1 13.04.14  Prop. 36 S (2011-2012)
Curacao
Tilleggsprotokoll
D 13.11.89
10.09.09
1
1
17.12.90
01.09.11
Samleside
Danmark
se Nordiske land
D        
Dominicasamveldet I 19.05.10 1 22.01.12 Prop. 147 S (2009-2010)
Egypt
ny avtale
D 20.10.64 1
3
30.07.65 St.prp. nr. 57 (1964-1965)
Elfenbenskysten D 15.02.78 1 25.01.80 St.prp. nr. 100 (1977-1978)
Estland D 14.05.93 1 30.12.93 St.prp. nr. 90 (1992-1993)
Filippinene
Tilleggsprotokoll
D 09.07.87
22.05.89
1
1
23.10.97
23.10.97
St.prp. nr. 77 (1987-1988)
St.prp. nr. 124 (1988-1989)
Finland
se Nordiske land
D        
Forente Arabiske Emirater  03.11.15 1 15.02.17  Prop. 152 S (20-2016)
Frankrike
Tilleggsprotokoll
Tilleggsprotokoll
Tilleggsprotokoll
Ny avtale
D 19.12.80
14.11.84
07.04.95
16.09.99
1
1
1
1
3
10.09.81
01.10.85
01.09.96
01.12.02
Samleside
Færøyene
se Nordiske land
       
Gambia D 27.04.94 1 20.03.97 St.prp. nr. 64 (1993-1994)
Georgia D 10.11.11 1 23.07.12 Prop. 62 S (2011-2012)
Gibraltar I 16.12.09 1 08.09.10 Prop. 68 S (2009-2010)
Grenada I 19.05.10 1 09.02.12 Prop. 150 S (2009-2010)
Grønland D 04.08.05 1 21.12.05 St.prp. nr. 78 (2004-2005)
Guatemala I  15.05.12 2   Prop. 131 S (2011–2012)
Guernsey I 28.10.08 1 07.10.09 St.prp. nr. 73 (2008-2009)
Hellas D 27.04.88 1 c) 16.09.91 St.prp. nr. 55 (1989-1990)
Hongkong, Kina I 22.08.14  1 04.12.15  Prop. 5 S (2014-2015) 
India
Ny avtale
D 31.12.86
02.02.11
0 c)
1
02.07.87
20.12.11
St.prp. nr. 72 (1986-1987)
Prop. 140 S (2010-2011)
Indonesia D 19.07.88 1 16.05.90 St.prp. nr. 9 (1989-1990)
Irland
Ny avtale 

D

22.11.00
0
1

28.11.01
St.prp. nr. 52 (1969-1970)
St.prp. nr. 33 (2000-2001)
Island
se Nordiske land
D        
Isle of Man I 30.10.07 1 06.09.08 St.prp. nr. 38 (2007-2008)
Israel
Ny avtale
D 02.11.66 1
3
11.01.68 St.prp. nr. 78 (1966-1967)
Italia
Ny avtale
D 17.06.85 1
3
25.05.87 St.prp. nr. 76 (1985-1986)
Jamaica
Tilleggsprotokoll
D 30.09.91
04.12.12
1
1
01.10.92
12.09.13
St.prp. nr. 84 (1991-1992)
Prop. 62 S (2012-2013)
Japan D 04.03.92 1 16.12.92 St.prp. nr. 86 (1991-1992)
Jersey I 28.10.08 1 07.10.09 St.prp. nr. 74 (2008-2009)
Kasakhstan D 03.04.01 1 24.01.06 St.prp. nr. 88 (2000-2001)
Kenya D 13.12.72 1 10.09.73 St.prp. nr. 73 (1972-1973)
Kina D 25.02.86 1 e) 21.12.86 St.prp. nr. 75 (1985-1986)
Kroatia D   1 a)   St.prp. nr. 23 (1983-1984)
Kuwait D   3    
Kypros
Ny avtale
D 18.05.55
24.02.14
0 d)
1
11.05.55
08.07.14
Rundskriv 16/1-58
Prop. 46 S (2013-2014)
Latvia
Tilleggsprotokoll
D 19.07.93 1
3
30.12.93 St.prp. nr. 5 (1993-1994)
Liberia I 10.11.10 1 17.05.12 Prop. 46 S (2010-2011)
Liechtenstein I
D
17.12.10 1
3
31.03.12 Prop. 60 S (2010-2011)
Litauen D 27.04.93 1 30.12.93 St.prp. nr. 91 (1992-1993)
Luxemburg
Tilleggsprotokoll
D 06.05.83
07.07.09
1 c)
1
27.02.85
12.04.10
St.prp. nr. 22 (1983-1984)
Prop. 55 S (2009-2010)
Macau, Kina I 29.04.11 1 18.12.11 Prop. 122 S (2010-2011)
Makedonia D 19.04.11 1 01.11.11 Prop. 109 S (2010-2011)
Malawi
Ny avtale
D 18.05.55
08.12.09
0 d)
1
16.12.63
10.12.12
Rundskriv 16/1-58
Prop. 114 S (2009-2010)
Malaysia
Ny avtale
D 23.12.70 1
3
09.09.71 St.prp. nr. 96 (1970-1971)
Malta
Ny avtale
D 02.06.75
30.03.12

1
22.07.77
14.02.13
St.prp. nr. 66 (1976-1977)
Prop. 137 S (2011-2012)
Marokko D 05.05.72 1 18.12.75 St.prp. nr. 5 (1972-1973)
Marshalløyene I 28.09.10 1 19.06.11 Prop. 44 S (2010-2011)
Mauritius I 01.12.11 1 26.05.12 Prop. 55 S (2011-2012)
Mexico D 23.03.95 1 23.01.96 St.prp. nr. 69 (1994-1995)
Monaco I 23.06.10 1 31.01.11  Prop. 159 S (2009-2010)
Montenegro D   1 a)   St.prp. nr 23 (1983-1984)
Montserrat I 22.11.10 1 19.12.11 Prop. 55 S (2010-2011)
Nederland
Tilleggsprotokoll
D 12.01.90
23.04.13
1 c)
1
31.12.90
30.11.13
St.prp. nr. 79 (1989-1990)
Prop. 130 S (2012-2013)
Nepal D 13.05.96 1 19.06.97 St.prp. nr. 6 (1996-1997)
New Zealand
Ny avtale
D 20.04.82 1 c)
3
31.03.83 St.prp. nr. 28 (1982-1983)
Niue I 19.09.13  1  28.05.14 Prop. 27 S (2013-2014)
Nordiske land
Tilleggsprotokoll
Tilleggsprotokoll
D 23.09.96
06.10.97
04.04.08
1
1
1
11.05.97
31.12.97
29.12.08
Samleside
Pakistan D 07.10.86 1 18.02.87 St.prp. nr. 51 (1986-1987)
Panama I 12.11.12 1 20.12.13 Prop. 61 S (2012-2013) 
Polen
Ny avtale
Tilleggsprotokoll
D 24.05.77
09.09.09
05.07.12
0
1
1
30.10.97
25.05.10
02.04.13
St.prp. nr. 77 (1977-1978)
Prop. 59 S (2009-2010)
Prop. 145 S (2011-2012)
Portugal
ny avtale
D 24.06.70
10.03.11
0
1
01.10.71
15.06.12
St.prp. nr. 18 (1970-1971)
Prop. 123 S (2010-2011)
Qatar D 29.06.09 1 30.12.09 St.prp. nr. 97 (2008-2009)
Romania
Ny avtale
D 14.11.80
27.04.15
0 c)
1
27.09.81
01.04.16
St.prp. nr. 139 (1980-1981)
Prop. 124 S (2014-2015)
Russland D 26.03.96 1 20.12.02 St.prp. nr. 47 (1995-1996)
Saba
Tilleggsprotokoll
D 13.11.89
10.09.09
1
1
17.12.90
01.09.11
Samleside
St.Kitts & Nevis I 24.03.10 1 12.01.11 Prop. 145 S (2009-2010)
Saint Lucia I 19.05.10 1 01.12.11 Prop. 148 S (2009-2010)
St. Vincent & Grenadinene I 24.03.10 1 20.04.11 Prop. 146 S (2009-2010)
Samoa I 16.12.09 1 19.10.12 Prop. 77 S (2009-2010)
San Marino I 12.01.10 1 22.07.10 Prop. 76 S (2009-2010)
Senegal D 04.07.94 1 28.02.97 St.prp. nr. 67 (1993-1994)
Serbia
Ny avtale
D  
17.06.15
0 a)
1

18.12.15 
St.prp. nr. 23 (1983-1984)
Prop. 14 S (2015-2016)
Seychellene I 30.03.11 1 11.08.12 Prop. 95 S (2010-2011)
Sierra Leone D 18.05.55 1 d) 18.05.55 Rundskriv 16/1-58
Singapore
Tilleggsprotokoll
Ny avtale
D 19.12.97
18.09.09
1
1
3
20.04.98
04.04.10
Samleside
St. Eustatius
Tilleggsprotokoll
D 13.10.89
10.09.09
1
1
17.12.90
01.09.11
Samleside
St. Maarten D 13.10.89
10.09.09
1
1
17.12.90
01.09.11
Samleside 
Slovakia
Ny avtale
D 27.06.79 1 b) c)
3
28.12.79 St.prp. nr. 13 (1979-1980)
Slovenia
ny avtale
D
18.02.08
0 a)
1

10.12.09
St.prp. nr. 23 (1983-1984)
St.prp. nr. 96 (2008-2009)
Spania D 06.10.99 1 18.12.00 St.prp. nr. 21 (1999-2000)
Sri Lanka D 04.12.86 1 08.03.88 St.prp. nr. 71 (1986-1987)
Storbritannia
Ny avtale
D 12.10.00
14.03.13
0
1
21.12.00
17.12.13
St.prp. nr. 9 (2000-2001)
Prop. 94 S (2012-2013)
Sveits
Tilleggsprotokoll
Tilleggsprotokoll
Tilleggsprotokoll
Tilleggsprotokoll
D 07.09.87
12.04.05
31.08.09
04.09.15
1
1
1
1
3
02.05.89
20.12.05
22.12.10
06.12.16
St.prp. nr. 76 (1987-1988)
St.prp. nr. 55 (2004-2005)

Prop. 17 S (2010-2011)
Prop. 153 S (2015-2016)
Sverige
se Nordiske land
D        
Sør-Afrika
Tilleggsprotokoll
D 12.02.96
16.07.12
1
1
12.09.96
20.11.15
St.prp. nr. 76 (1995-1996)
Prop. 44 S (2012-2013)
Sør-Korea D 05.10.82 1 01.03.84 St.prp. nr. 30 (1982-1983)
Tanzania D 28.04.76 1 c) 04.08.78 St.prp. nr. 36 (1977-1978)
Thailand
Ny avtale
D 30.07.03 1
3
29.12.03 St.prp. nr. 13 (2003-2004)
Trinidad og Tobago D 29.10.69 1 07.08.70 St.prp. nr. 53 (1969-1970)
Tsjekkia D 19.10.04 1 09.09.05 St.prp. nr. 42 (2004-2005)
Tunisia D 31.05.78 1 28.12.79 St.prp. nr. 4 (1979-1980)
Turks & Caicos Islands I 16.12.09 1 09.04.11 Prop. 67 S (2009-2010)
Tyrkia
Ny avtale
D 16.12.71
15.01.10
0
1
30.01.76
15.06.11
St.prp. nr. 10 (1971-1972
Prop. 162 S (2009-2010)
Tyskland
Tilleggsprotokoll
Tilleggsprotokoll
D 04.10.91
24.06.13
1
1
3
07.10.93
03.02.15
St.prp. nr. 39 (1991-1992)
Prop. 190 S (2012-2013)
Uganda D 07.09.99 1 16.05.01 St.prp. nr. 22 (1999-2000)
Ukraina D 07.03.96 1 18.09.96 St.prp. nr. 69 (1995-1996)
Ungarn D 21.10.80 1 c) 20.09.81 St.prp. nr. 142 (1980-1981)
Uruguay I 14.12.11 1 30.01.14  Prop. 56 S (2011-2012)
USA
Tilleggsprotokoll
Ny avtale
Informasjons-utvekslingsavtale

D

I
03.12.71
19.09.80

15.04.13
1
1
3
1
19.11.72
15.12.81

27.01.14
Samleside
Vanuatu I 13.10.10 2   Prop. 45 S (2010-2011)
Venezuela D 29.10.97 1 08.10.98 St.prp. nr. 32 (1997-1998)
Vietnam D 01.06.95 1 14.04.96 St.prp. nr. 75 (1994-1995)
Zambia
ny avtale
D 14.07.71
17.12.15
1
2
22.03.73 St.prp. nr. 77 (1971-1972)
Prop.156 S (2015-2016)
Zimbabwe D 09.03.89 1 28.08.91 St.prp. nr. 4 (1989-1990)
Østerrike
Tilleggsprotokoll
Tilleggsprotokoll
D 28.11.95
14.11.05
16.09.09
1
1
1
01.12.96
01.12.06
01.06.13
St.prp. nr. 31 (1995-1996)
St.prp. nr. 56 (2005-2006)

Prop. 58 S (2009-2010)


a) Skatteavtalen med Jugoslavia av 1. september 1983 er midlertidig suspendert. Avtalen er med enkelte forbehold videreført for Kroatia, Bosnia Hercegovina, Serbia og Montenegro.

b) Skatteavtalen med Tsjekkoslovakia skal inntil videre anvendes overfor Slovakia

c) I protokollene til skatteavtalene mellom Norge og Australia, Hellas, India, Luxembourg, Nederland, New Zealand, Polen, Romania, Slovakia, Tanzania og Ungarn ble det inntatt bestemmelser hvor Norge ved noteveksling ensidig kan endre avtalene slik at man på norsk side går over fra å bruke unntaksmetoden til kreditmetoden for å lempe dobbeltbeskatning. Dette innebærer at der en skattyter bosatt i Norge bli skattlagt i utlandet, så får han et fradrag i utlignet norsk skatt for den betalte utenlandske skatten, i stedet for at den utenlandske inntekten blir unntatt fra norsk beskatning. Diplomatisk note ble oversendt alle de foran nevnte land i 1998.

d) Skatteavtalen mellom Norge og Storbritannia som ble undertegnet 2. mai 1951 ble ved en noteveksling 18. mai 1955 utvidet til å gjelde en rekke britiske kolonier som senere er blitt selvstendige stater. Avtalen gjelder i dag bare for Sierra Leone.

e) Skatteavtalen med Kina gjelder ikke for Hong Kong og Macau.


 

Særskilte avtaler om administrativ bistand

Land Status Undertegn I kraft Publisert
Nordiske land 1 07.12.1989 08.05.1991 St.prp. nr. 53 (1989-90)
(Norge, Danmark, Færøyene, Grønland, Finland, Island og Sverige)
         

Multilateral bistandsavtale Endringsprotokoll
Kompetent myndighetsavtale

Avtale om endring av virkningstidspunktet for den multilaterale bistandsavtalen

1
1

05.05.1989
27.05.2010
01.04.1995
01.06.11

St.prp. nr. 75 (1988-89)
Prop. 142 S (2009-2010)


Prop. 162 S (2016-2017) og
Prop. 163 S (2016-2017)

(Europarådet/OECD) For oversikt over jurisdiksjoner som har tiltrådt multiavtalen se OECDs liste. Se også liste over deklarasjoner, reservasjoner og annen kommunikasjon her.

Avtaler med begrenset rekkevidde:

Arveavgiftsavtaler

Land Undertegnet Opphørt
Nordiske land 12.09.89 22.08.14
Sveits
07.12.56
01.01.15
USA 13.06.49 01.01.15

Ved noteveksling av 6. juni 2014 ble samtlige arveavgiftsavtaler oppsagt av Norge. Arveavgiftsavtalen mellom Norge og Sveits og Norge og USA opphørte med virkning fra 1. januar 2015, mens arveavgiftsavtalen med de nordiske landene opphørte med virkning for Norge fra 22. august 2014.

 

Fortjeneste ved skipsfart (S) luftfart (L) og landtransport (LT)

Land Status Undertegn. Omfang
       
Argentina 0* 09.11.1948 S & L
Hellas 1 15.08.1931 S
Hellas 1 25.05.1955 L
Hong Kong, Kina 1 02.06.2000
Virkning 01.01.1997
L
Hong Kong, Kina 1 16.10.2003
Virkning
01.01.2005
S
Iran 1 21.11.1969 L
Jugoslavia 1 20.06.1966 S & L
Kina 1 02.08.1974 S
Kuwait 1 27.02.1977 L
Libanon 1 10.12.1968 S & L
New Zealand 1 08.08.1968 S
Saudi Arabia 3   L
Sovjetunionen 1 11.02.1971 L
Sovjetunionen 1 18.03.1974 S
Sør-Afrika 1 19.06.1951 S & L
Sør-Korea 1 02.02.1973 S & L
Tsjekkoslovakia 1 25.10.1962 L
Ukraina 3   L
Uruguay 1 18.12.1981 L
Uzbekistan 3   L

 * Suspendert iht. dobbeltbesktaningsavtale mellom Norge og Argentina, artikkel 30.3

 


Sist oppdatert: 20.06.2017