Skatteavtaler mellom Norge og andre stater

Alminnelige avtaler til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse, samt andre internasjonale avtaler på skatteområdet.

Norge har tiltrådt en multilateral avtale for å gjennomføre endringer av eksisterende skatteavtaler mellom Norge og andre land, se den multilaterale avtalen.

Kodeforklaring status
Statuskode 0:  Avtale opphørt.
Statuskode 1:  Avtale i kraft.
Statuskode 2:  Avtale undertegnet, men ikke i kraft.
Statuskode 3:  Pågående forhandlinger om inngåelse av avtale /revisjon (helt eller delvis) av eksisterende avtale.

Land Under-
tegning
Status I kraft Publisert
Albania
Tilleggsprotokoll

14.10.98

1
3
13.08.99 St. prp.nr. 36 (1998-1999)
Argentina
MLI
08.10.97
07.06.17
1
2
30.11.01 St. prp.nr. 31 (1997-1998)
Prop.15 S (2018-2019)
Aserbajdsjan 24.04.96 1 20.09.96 St. prp.nr. 68 (1995-1996)
Australia
Ny avtale
MLI
06.05.82
08.08.06
07.06.17
0 c)
1
1
19.10.83
12.09.07
01.11.19
St.prp. nr. 29 (1982-1983)
St. prp. nr. 85 (2005-2006)
Prop. 15 S (2018-2019)
Bangladesh 15.09.04 1 22.12.05 St.prp. nr. 77 (2004-2005)
Barbados
Tilleggsprotokoll
15.11.90
03.11.11
0 g)
0
30.07.91
01.06.12
St.prp. nr. 55 (1990-1991)
Prop. 38 S (2011-2012)
Belgia
Tilleggsprotokoll
Ny avtale
Tilleggsprotokoll
14.04.88
10.09.09
23.04.14
08.09.21

0
1
2
04.10.91
19.07.13
26.04.18
Samleside
Benin 29.05.79 1 24.06.82 St.prp. nr. 62 (1979-1980)
Bonaire
Tilleggsprotokoll
13.11.89
10.09.09
1
1
17.12.90
01.09.11
Samleside
Bosnia Hercegovina   1 a)   St.prp. 23 (1983-1984)
Brasil
Tilleggsprotokoll
Ny avtale
21.08.80
20.02.14
04.11.22
1
1
2
26.11.81
18.07.18

St.prp. nr. 140 (1980-1981)
Prop. 136 S (2013-2014)
Prop 13 S (2022–2023)

Bulgaria
Ny avtale
MLI
01.03.88
22.07.14
07.06.17

1
1
01.04.89
30.07.15
01.01.23
St.prp. nr. 21 (1988-1989)
Prop. 137 S (2013-2014)
Prop. 15 S (2018-2019)
Canada
Tilleggsprotokoll
12.07.02 1
3
19.12.02 St.prp. nr. 12 (2002-2003)
Chile
MLI
26.10.01
07.06.17
1
1
22.07.03
01.03.21
St.prp. nr. 33 (2001-2002)
Prop. 15 S (2018-2019)
Curacao
Tilleggsprotokoll
13.11.89
10.09.09
0 g)
0
17.12.90
01.09.11
Samleside
Danmark
se Nordiske land
       
Egypt 20.10.64 1

30.07.65 St.prp. nr. 57 (1964-1965)
Elfenbenskysten 15.02.78 1 25.01.80 St.prp. nr. 100 (1977-1978)
Estland
MLI
14.05.93
29.06.18
1
1

30.12.93
01.05.21

St.prp. nr. 90 (1992-1993)
Prop. 15 S (2018-2019)
Filippinene
Tilleggsprotokoll
09.07.87
22.05.89
1
1
23.10.97
23.10.97
St.prp. nr. 77 (1987-1988)
St.prp. nr. 124 (1988-1989)
Finland
se Nordiske land
       
Frankrike
Tilleggsprotokoll
Tilleggsprotokoll
Tilleggsprotokoll
Ny avtale
19.12.80
14.11.84
07.04.95
16.09.99
1
1
1
1
3
10.09.81
01.10.85
01.09.96
01.12.02
Samleside
Færøyene
se Nordiske land
       
Gambia 27.04.94 1 20.03.97 St.prp. nr. 64 (1993-1994)
Georgia
MLI
10.11.11
07.06.17
1
1
23.07.12
01.11.19
Prop. 62 S (2011-2012)
Prop. 15 S (2018-2019)
Ghana 20.11.20 2   Prop. 58 S (2020-2021)
Grønland
Tilleggsprotokoll
04.08.05 1
3
21.12.05 St.prp. nr. 78 (2004-2005)
Hellas
MLI
27.04.88
07.06.17
1 c)
1
16.09.91
01.07.21
St.prp. nr. 55 (1989-1990)
Prop. 15 S (2018-2019)
Hongkong   3    
India
Ny avtale
MLI
31.12.86
02.02.11
07.06.17
0 c)
1
1
02.07.87
20.12.11
01.11.19
St.prp. nr. 72 (1986-1987)
Prop. 140 S (2010-2011)
Prop. 15 S (2018-2019)
Indonesia 19.07.88 1 16.05.90 St.prp. nr. 9 (1989-1990)
Irland
Ny avtale 
MLI

22.11.00
07.06.17
0
1
1

28.11.01
01.11.19
St.prp. nr. 52 (1969-1970)
St.prp. nr. 33 (2000-2001)
Prop. 15 S (2018-2019)
Island
se Nordiske land
       
Israel

02.11.66 1

11.01.68 St.prp. nr. 78 (1966-1967)
Italia 17.06.85 1

25.05.87 St.prp. nr. 76 (1985-1986)
Jamaica
Tilleggsprotokoll
30.09.91
04.12.12
0 g)
0
01.10.92
12.09.13
St.prp. nr. 84 (1991-1992)
Prop. 62 S (2012-2013)
Japan
MLI
04.03.92
07.06.17
1
1
16.12.92
01.11.19
St.prp. nr. 86 (1991-1992)
Prop. 15 S (2018-2019)
Kasakhstan
Tilleggsprotokoll
03.04.01 1
3
24.01.06 St.prp. nr. 88 (2000-2001)
Kenya 13.12.72 1 10.09.73 St.prp. nr. 73 (1972-1973)
Kina
MLI
Ny avtale
25.02.86
07.06.17
1 e)
1
2
21.12.86
01.09.22
St.prp. nr. 75 (1985-1986)
Prop. 15 S (2018-2019)
Kroatia   1 a)   St.prp. nr. 23 (1983-1984)
Kypros
Ny avtale
MLI
18.05.55
24.02.14
07.06.17
0 d)
1
1
11.05.55
08.07.14
01.05.20
Rundskriv 16/1-58
Prop. 46 S (2013-2014)
Prop. 15 S (2018-2019)
Latvia
MLI
19.07.93
07.06.17
1
1
30.12.93
01.02.20
St.prp. nr. 5 (1993-1994)
Prop. 15 S (2018-2019)
Litauen
MLI
27.04.93
07.06.17
1
1
30.12.93
01.11.19
St.prp. nr. 91 (1992-1993)
Prop. 15 S (2018-2019)
Luxemburg
Tilleggsprotokoll
MLI
06.05.83
07.07.09
07.06.17
1 c)
1
1
27.02.85
12.04.10
01.11.19
St.prp. nr. 22 (1983-1984)
Prop. 55 S (2009-2010)
Prop. 15 S (2018-2019)
Makedonia
Tilleggsprotokoll
19.04.11 1
3
01.11.11 Prop. 109 S (2010-2011)
Malawi
Ny avtale
18.05.55
08.12.09
0 d)
1
16.12.63
10.12.12
Rundskriv 16/1-58
Prop. 114 S (2009-2010)
Malaysia
Ny avtale
23.12.70 1
3
09.09.71 St.prp. nr. 96 (1970-1971)
Malta
Ny avtale
MLI
02.06.75
30.03.12
07.06.17

1
1
22.07.77
14.02.13
01.11.19
St.prp. nr. 66 (1976-1977)
Prop. 137 S (2011-2012)
Prop. 15 S (2018-2019)
Marokko 05.05.72 1 18.12.75 St.prp. nr. 5 (1972-1973)
Mexico
MLI
23.03.95
07.06.17
1
1

23.01.96
01.07.23

St.prp. nr. 69 (1994-1995)
Prop. 15 S (2018-2019)
Montenegro   1 a)   St.prp. nr 23 (1983-1984)
Nederland
Tilleggsprotokoll
MLI
12.01.90
23.04.13
07.06.17
1 c)
1
1
31.12.90
30.11.13
01.11.19
St.prp. nr. 79 (1989-1990)
Prop. 130 S (2012-2013)
Prop. 15 S (2018-2019)
Nepal 13.05.96 1 19.06.97 St.prp. nr. 6 (1996-1997)
New Zealand 20.04.82 1 c)

31.03.83 St.prp. nr. 28 (1982-1983)
Nordiske land
Tilleggsprotokoll
Tilleggsprotokoll
Tilleggsprotokoll
23.09.96
06.10.97
04.04.08
29.08.18
1
1
1
1
11.05.97
31.12.97
29.12.08
28.11.19
Samleside
Pakistan
Ny avtale
07.10.86 1
3
18.02.87 St.prp. nr. 51 (1986-1987)
Polen
Ny avtale
Tilleggsprotokoll
MLI
24.05.77
09.09.09
05.07.12
07.06.17
0 c)
1
1
1
30.10.97
25.05.10
02.04.13
01.11.19
St.prp. nr. 77 (1977-1978)
Prop. 59 S (2009-2010)
Prop. 145 S (2011-2012)
Prop. 15 S (2018-2019)
Portugal
Ny avtale
MLI
24.06.70
10.03.11
07.06.17
0
1
1
01.10.71
15.06.12
01.06.20
St.prp. nr. 18 (1970-1971)
Prop. 123 S (2010-2011)
Prop. 15 S (2018-2019)
Qatar
Tilleggsprotokoll
29.06.09 1
3
30.12.09 St.prp. nr. 97 (2008-2009)
Romania
Ny avtale
MLI
14.11.80
27.04.15
07.06.17
0 c)
1
1

27.09.81
01.04.16
01.06.22

 

 

St.prp. nr. 139 (1980-1981)
Prop. 124 S (2014-2015)
Prop. 15 S (2018-2019)
Russland
MLI
26.03.96
07.06.17
1
1
20.12.02
01.11.19
St.prp. nr. 47 (1995-1996)
Prop. 15 S (2018-2019)
Saba
Tilleggsprotokoll
13.11.89
10.09.09
1
1
17.12.90
01.09.11
Samleside
Senegal 04.07.94 1 28.02.97 St.prp. nr. 67 (1993-1994)
Serbia
Ny avtale
MLI
 
17.06.15
07.06.17
0 a)
1
1

18.12.15
01.11.19 
St.prp. nr. 23 (1983-1984)
Prop. 14 S (2015-2016)
Prop. 15 S (2018-2019)
Sierra Leone 18.05.55 0 d) g) 18.05.55 Rundskriv 16/1-58
Singapore
Tilleggsprotokoll
Ny avtale
19.12.97
18.09.09
1
1
3
20.04.98
04.04.10
Samleside
Slovakia 27.06.79 1 b) c) 28.12.79 St.prp. nr. 13 (1979-1980)
Slovenia
ny avtale
MLI

18.02.08
07.06.17
0 a)
1
1

10.12.09
01.11.19
St.prp. nr. 23 (1983-1984)
St.prp. nr. 96 (2008-2009)
Prop. 15 S (2018-2019)
Spania
Ny avtale
06.10.99 1
3
18.12.00 St.prp. nr. 21 (1999-2000)
Sri Lanka 04.12.86 1 08.03.88 St.prp. nr. 71 (1986-1987)
St. Eustatius
Tilleggsprotokoll
13.10.89
10.09.09
1
1
17.12.90
01.09.11
Samleside
St. Maarten 13.10.89
10.09.09
1
1
17.12.90
01.09.11
Samleside
Storbritannia
Ny avtale
MLI
12.10.00
14.03.13
07.06.17
0
1 f)
1
21.12.00
17.12.13
01.11.19
St.prp. nr. 9 (2000-2001)
Prop. 94 S (2012-2013)
Prop. 15 S (2018-2019)
Sveits
Tilleggsprotokoll
Tilleggsprotokoll
Tilleggsprotokoll
Tilleggsprotokoll
07.09.87
12.04.05
31.08.09
04.09.15
20.06.19
1
1
1
1
1
02.05.89
20.12.05
22.12.10
06.12.16
26.10.20
Samleside
Sverige
se Nordiske land
       
Sør-Afrika
Tilleggsprotokoll
MLI
12.02.96
16.07.12
07.06.17
1
1
1

12.09.96
20.11.15
01.01.23

St.prp. nr. 76 (1995-1996)
Prop. 44 S (2012-2013)
Prop. 15 S (2018-2019)
Sør-Korea
Ny avtale
05.10.82 1
3
01.03.84 St.prp. nr. 30 (1982-1983)
Tanzania 28.04.76 1 c) 04.08.78 St.prp. nr. 36 (1977-1978)
Thailand
Ny avtale
30.07.03 1
3
29.12.03 St.prp. nr. 13 (2003-2004)
Trinidad og Tobago 29.10.69 0 g) 07.08.70 St.prp. nr. 53 (1969-1970)
Tsjekkia
MLI
19.10.04
07.06.17
1
1
09.09.05
01.09.20
St.prp. nr. 42 (2004-2005)
Prop. 15 S (2018-2019)
Tunisia 31.05.78 1 28.12.79 St.prp. nr. 4 (1979-1980)
Tyrkia
Ny avtale
MLI
16.12.71
15.01.10
07.06.17
0
1
2
30.01.76
15.06.11
Samleside

Prop. 15 S (2018-2019)
Tyskland
Tilleggsprotokoll
Tilleggsprotokoll
04.10.91
24.06.13
1
1
3
07.10.93
03.02.15
St.prp. nr. 39 (1991-1992)
Prop. 190 S (2012-2013)
Uganda 07.09.99 1 16.05.01 St.prp. nr. 22 (1999-2000)
Ukraina 07.03.96 1 18.09.96 St.prp. nr. 69 (1995-1996)
Ungarn 21.10.80 1 c) 20.09.81 St.prp. nr. 142 (1980-1981)
USA
Tilleggsprotokoll
Ny avtale
Informasjons-utvekslingsavtale
03.12.71
19.09.80

15.04.13
1
1
3
1
19.11.72
15.12.81

27.01.14
Samleside
Venezuela 29.10.97 1 08.10.98 St.prp. nr. 32 (1997-1998)
Vietnam
Tilleggsprotokoll
01.06.95 1
3
14.04.96 St.prp. nr. 75 (1994-1995)
Zambia
Ny avtale
Tilleggsprotokoll
14.07.71
17.12.15
0
1
3
22.03.73
09.08.17
St.prp. nr. 77 (1971-1972)
Prop.156 S (2015-2016)
Zimbabwe 09.03.89 1 28.08.91 St.prp. nr. 4 (1989-1990)
Østerrike
Tilleggsprotokoll
Tilleggsprotokoll
Tilleggsprotokoll
28.11.95
14.11.05
16.09.09
1
1
1
3
01.12.96
01.12.06
01.06.13
St.prp. nr. 31 (1995-1996)
St.prp. nr. 56 (2005-2006)

Prop. 58 S (2009-2010)
         


a) Skatteavtalen med Jugoslavia av 1. september 1983 er suspendert. Avtalen ble med enkelte forbehold videreført for Kroatia, Bosnia Hercegovina, Serbia, Slovenia og Montenegro. Avtalen gjelder i dag for Kroatia, Bosnia Hercegovina og Montenegro.

b) Skatteavtalen med Tsjekkoslovakia skal inntil videre anvendes overfor Slovakia.

c) I protokollene til skatteavtalene mellom Norge og Australia, Hellas, India, Luxembourg, Nederland, New Zealand, Polen, Romania, Slovakia, Tanzania og Ungarn ble det inntatt bestemmelser hvor Norge ved noteveksling ensidig kan endre avtalene slik at man på norsk side går over fra å bruke unntaksmetoden til kreditmetoden for å lempe dobbeltbeskatning. Diplomatisk note ble oversendt alle de foran nevnte land i 1998.

d) Skatteavtalen mellom Norge og Storbritannia som ble undertegnet 2. mai 1951 ble ved noteveksling 18. mai 1955 utvidet til å gjelde en rekke britiske kolonier som senere er blitt selvstendige stater.

e) Skatteavtalen med Kina gjelder ikke for Hong Kong, Macau og Taiwan.

f) Skatteavtalen med Storbritania gjelder ikke for de britiske kronbesittelsene eller de britiske oversjøiske territoriene.

g) Skatteavtalene med Sierra Leone, Barbados, Curacao, Jamaica og Trinidad og Tobago ble vedtatt sagt opp ved kongelig resolusjon 9. juni 2023. Diplomatiske noter er sendt alle disse landene og oppsigelsene fikk virkning 1. januar 2024.

 

Avtaler med begrenset rekkevidde:

LandUnder- tegningStatusI kraftPublisert
Bermuda 16.04.09 1 22.01.10 Prop. 19 S (2009-2010)
British Virgin Islands 18.05.09 1 03.12.10 Prop. 29 S (2009-2010)
Cayman Islands 01.04.09 1 04.03.10 Prop. 24 S (2009-2010)
Guernsey 28.10.08 1 07.10.09 St.prp. nr. 73 (2008-2009)
Isle of Man 30.10.07 1 06.09.08 St.prp. nr. 38 (2007-2008)
Jersey 28.10.08 1 07.10.09 St.prp. nr. 74 (2008-2009)

Land Status Undertegn. Omfang
       
Argentina 0* 09.11.1948 S & L
Hellas 1 15.08.1931 S
Hellas 1 25.05.1955 L
Hong Kong, Kina 1 02.06.2000
Virkning 01.01.1997
L
Hong Kong, Kina 1 16.10.2003
Virkning
01.01.2005
S
Iran 1 21.11.1969 L
Jugoslavia 1 20.06.1966 S & L
Kina 1 02.08.1974 S
Kuwait 1 27.02.1977 L
Libanon 1 10.12.1968 S & L
New Zealand 1 08.08.1968 S
Saudi Arabia 3   L
Sovjetunionen 1 11.02.1971 L
Sovjetunionen 1 18.03.1974 S
Sør-Afrika 1 19.06.1951 S & L
Sør-Korea 1 02.02.1973 S & L
Tsjekkoslovakia 1 25.10.1962 L
Ukraina 3   L
Uruguay 1 18.12.1981 L
Uzbekistan 3   L

 * Suspendert iht. dobbeltbesktaningsavtale mellom Norge og Argentina, artikkel 30.3

 

Land Undertegnet Opphørt
Nordiske land 12.09.89 22.08.14
Sveits
07.12.56
01.01.15
USA 13.06.49 01.01.15

Ved noteveksling av 6. juni 2014 ble samtlige arveavgiftsavtaler oppsagt av Norge. Arveavgiftsavtalen mellom Norge og Sveits og Norge og USA opphørte med virkning fra 1. januar 2015, mens arveavgiftsavtalen med de nordiske landene opphørte med virkning for Norge fra 22. august 2014.