St.prp. nr. 97 (2008-2009)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Finansdepartementet

Om samtykke til å setje i kraft ei skatteavtale med tilhøyrande protokoll mellom Noreg og Qatar, underskriven i Oslo 29. juni 2009

Om samtykke til å setje i kraft ei skatteavtale med tilhøyrande protokoll mellom Noreg og Qatar, underskriven i Oslo 29. juni 2009

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget