Skatteavtale Norge - India

Skatteavtaler

 

India

_________________________________

I protokollene til skatteavtalene mellom Norge India ble det inntatt bestemmelser hvor Norge ved noteveksling ensidig kan endre avtalene slik at man på norsk side går over fra å bruke unntaksmetoden til kreditmetoden for å lempe dobbeltbeskatning. Slik diplomatisk note ble oversendt India i 1998.

-----------------------------

Ny avtale trådte i kraft 20. desember 2011, se: Prop. 140 S (2010-2011)