Informasjonsutvekslingsavtaler og andre avtaler om administrativ bistand

Listen nedenfor inneholder en oversikt over avtaler om utveksling av opplysninger for skatteformål. I tillegg til listen nedenfor inneholder samtlige av Norges skatteavtaler med andre stater bestemmelser om administrativt samarbeid, se egen samleside.

I tillegg har Norge tiltrådt OECD/Europarådets overenskomst om gjensidig administrativ bistand i skattesaker

Norge har også undertegnet en særskilt avtale om adminstrativt samarbeid på merverdiavgiftens område med EU. Avtalen ble undertegnet 6. februar 2018 og trådte i kraft 1. september 2018.

Kodeforklaring status
Statuskode 0:  Avtale opphørt.
Statuskode 1:  Avtale i kraft.
Statuskode 2:  Avtale undertegnet, men ikke i kraft.
Statuskode 3:  Pågående forhandlinger om inngåelse av avtale /revisjon (helt eller delvis) av eksisterende avtale. 

Land Under-
tegning
Status I kraft Publisert
Andorra 24.02.10 1 18.06.11 Prop. 66 S (2010-2011)
Anguilla 14.12.09 1 10.04.11 Prop. 66 S (2009-2010)
Antigua og Barbuda 19.05.10 1 15.01.11 Prop. 149 S (2009-2010)
Aruba 10.09.09 1 01.08.11 Prop. 86 S (2009-2010)
Bahamas 10.03.10 1 09.09.10 Prop. 109 S (2009-2010)
Bahrain 14.10.11 1 12.07.12 Prop. 37 S (2011-2012)
Belize 15.09.10 1 26.02.11 Prop. 4 S (2010-2011)
Bermuda 16.04.09 1 22.01.10 Prop. 19 S (2009-2010)
Botswana  20.02.13 1 10.01.16  Prop. 125 S (2012-2013)
British Virgin Islands 18.05.09 1 03.12.10 Prop. 29 S (2009-2010)
Brunei  27.06.12 1 27.04.15  Prop. 14 S (2012-2013) 
Cayman Islands 01.04.09 1 04.03.10 Prop. 24 S (2009-2010)
Cook Islands 16.12.09 1 06.10.11 Prop. 78 S (2009-2010)
Costa Rica 29.06.11 1 13.04.14  Prop. 36 S (2011-2012)
Dominicasamveldet 19.05.10 1 22.01.12 Prop. 147 S (2009-2010)
Forente Arabiske Emirater  03.11.15 1 15.02.17  Prop. 152 S (20-2016)
Gibraltar 16.12.09 1 08.09.10 Prop. 68 S (2009-2010)
Grenada 19.05.10 1 09.02.12 Prop. 150 S (2009-2010)
Guatemala  15.05.12 2   Prop. 131 S (2011–2012)
Guernsey 28.10.08 1 07.10.09 St.prp. nr. 73 (2008-2009)
Hongkong, Kina 22.08.14  1 04.12.15  Prop. 5 S (2014-2015) 
Isle of Man 30.10.07 1 06.09.08 St.prp. nr. 38 (2007-2008)
Jersey 28.10.08 1 07.10.09 St.prp. nr. 74 (2008-2009)
Liberia 10.11.10 1 17.05.12 Prop. 46 S (2010-2011)
Liechtenstein 17.12.10 1 31.03.12 Prop. 60 S (2010-2011)
Macau, Kina 29.04.11 1 18.12.11 Prop. 122 S (2010-2011)
Marshalløyene 28.09.10 1 19.06.11 Prop. 44 S (2010-2011)
Mauritius 01.12.11 1 26.05.12 Prop. 55 S (2011-2012)
Monaco 23.06.10 1 31.01.11  Prop. 159 S (2009-2010)
Montserrat 22.11.10 1 19.12.11 Prop. 55 S (2010-2011)
Niue 19.09.13  1  28.05.14 Prop. 27 S (2013-2014)
Nordiske land 07.12.89 1 08.05.91 St.prp. nr. 53 (1989-90)
Panama 12.11.12 1 20.12.13 Samleside
St.Kitts & Nevis 24.03.10 1 12.01.11 Prop. 145 S (2009-2010)
Saint Lucia 19.05.10 1 01.12.11 Prop. 148 S (2009-2010)
St. Vincent & Grenadinene 24.03.10 1 20.04.11 Prop. 146 S (2009-2010)
Samoa 16.12.09 1 19.10.12 Prop. 77 S (2009-2010)
San Marino 12.01.10 1 22.07.10 Prop. 76 S (2009-2010)
Seychellene 30.03.11 1 11.08.12 Prop. 95 S (2010-2011)
Turks & Caicos Islands 16.12.09 1 09.04.11 Prop. 67 S (2009-2010)
Uruguay 14.12.11 1 30.01.14  Prop. 56 S (2011-2012)
USA 15.04.13 1 27.01.14 Samleside
Vanuatu 13.10.10 1 13.07.17 Prop. 45 S (2010-2011)