Skatteavtale Norge - Panama

Den 12. november 2012 blei ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Republikken Panama om opplysningar i skattesaker underskriven i London.

Samtykke til underskriving blei gitt ved kongeleg resolusjon av 21. september 2012. Overenskomsten ble på vegne av Noreg underskriven av ambassadør Kim Traavik og på vegne av Republikken Panama av ambassadør Luis Laguerre.

 

Kompetent myndighetsavtale