Prop. 61 S (2012–2013)

Samtykke til å setje i kraft ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Republikken Panama om opplysningar i skattesaker, underskriven i London 12. november 2012

Samtykke til å setje i kraft ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Republikken Panama om opplysningar i skattesaker, underskriven i London 12. november 2012

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget