Prop. 125 S (2012–2013)

Samtykke til å setje i kraft ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Republikken Botswana om opplysningar i skattesaker underskriven i Paris 20. februar 2013

Samtykke til å setje i kraft ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Republikken Botswana om opplysningar i skattesaker underskriven i Paris 20. februar 2013

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget