Prop. 29 S (2009–2010)

Samtykke til å sette i kraft en overenskomst om ­utveksling av opplysninger i skattesaker mellom ­Norge og De britiske jomfruøyene, undertegnet i ­København 18. mai 2009, med tilleggsoverens­komster

Samtykke til å sette i kraft en overenskomst om ­utveksling av opplysninger i skattesaker mellom ­Norge og De britiske jomfruøyene, undertegnet i ­København 18. mai 2009, med tilleggsoverens­komster

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget