Prop. 152 S (2015–2016)

Samtykke til å sette i kraft en avtale om utveksling av opplysninger i skattesaker mellom Kongeriket Norge og De Forente Arabiske Emirater, undertegnet i Oslo 3. november 2015

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget