Prop. 37 S (2011–2012)

Samtykke til å setje i kraft ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Kongeriket Bahrain om opplysningar i skattesaker underskriven i Paris 15. september 2011

Samtykke til å setje i kraft ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Kongeriket Bahrain om opplysningar i skattesaker underskriven i Paris 15. september 2011

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget