Prop. 147 S (2009-2010)

Samtykke til å setje i kraft ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Dominicasamveldet om opplysningar i skattesaker underskriven i Paris 19. mai 2010

Samtykke til å setje i kraft ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Dominicasamveldet om opplysningar i skattesaker underskriven i Paris 19. mai 2010

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget