Skatteavtale Norge - USA

Skatteavtalen ble undertegnet 3. desember 1971, og er senere endret ved protokoll undertegnet 19. desember 1980.

Endringene er innarbeidet i avtaleteksten som ligger vedlagt, og som er gitt navnet: Del 1: avtalen 1971/80 innarbeidet versjon –norsk tekst: Del 2: avtalen 1971/80 innarbeidet versjon – engelsk tekst. Noten undertegnet 3. desember 1971 inngår som del av skatteavtalen.

Vedlagt finnes også proposisjonene og avtaletekstene til avtalen av 1971 og protokollen av 1980. Del 3: proposisjonstekst avtalen 1971. Del 4: avtalen 1971 – norsk tekst. Del 5: avtalen 1971 –engelsk tekst. Del 6: proposisjonstekst protokoll 1980. Del 7: protokollen 1980 – norsk tekst. Del 8: protokollen 1980 – engelsk tekst.

Videre vedlegges rundskriv R-56/72 som ble publisert 1972 og som omtaler avtalen av 1971, omtalt som: Del 9: rundskriv til avtalen av 1971. 

Dobbeltbeskatningsavtale

Gjensidige overenskomster

I medhold av artikkel 27 punkt 2 er det inngått gjensidige overenskomster om tolkning av enkelte bestemmelser i skatteavtalen mellom Norge og USA. Se kompetent myndighetsavtale om:

 

Informasjonsutvekslingsavtaler

Arveavgiftsavtale

Arveagiftsavtale med USA fremkommer av rundskriv av 20. januar 1953. Avtalen ble undertegnet 13. juni 1949 og trådte i kraft 11. desember 1951. Ved noteveksling av 6. juni 2014 ble avtalen sagt opp med virkning fra 1. januar 2015.