Prop. 43 S (2017–2018)

Samtykke til å sette i kraft avtale om administrativt samarbeid på merverdiavgiftens område mellom Norge og Den europeiske union, undertegnet i Sofia 6. februar 2018

Proposisjonen inneholder en avtale mellom Norge og Den europeiske union om administrativt samarbeid på merverdiavgiftens område. Avtalens formål er å bekjempe merverdiavgiftssvindel.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget