St.prp. nr. 12 (2002-2003)

Om samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Canada, undertegnet i Ottawa den 12. juli 2002

Om samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Canada, undertegnet i Ottawa den 12. juli 2002

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget