St.prp. nr. 88 (2000-2001)

Om samtykke til å setje i kraft ein skatteavtale mellom Noreg og Kasakhstan, underteikna i Oslo den 3. april 2001

Om samtykke til å setje i kraft ein skatteavtale mellom Noreg og Kasakhstan, underteikna i Oslo den 3. april 2001

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget