Prop. 124 S (2014–2015)

Samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Romania, undertegnet i Oslo 27. april 2015

Proposisjonen inneholder en ny skatteavtale mellom Norge og Romania. Den erstatter den gamle skatteavtalen med Romania fra 1980. Avtalen fordeler beskatningsretten til ulike inntektsarter mellom de to landene og inneholder bestemmelser for å avhjelpe den dobbeltbeskatning som kan oppstå ved at både Norge og Romania skattlegger samme inntekt. Avtalen har også til formål å forebygge skatteunndragelser og inneholder derfor ulike bestemmelser om administrativt samarbeid mellom Norge og Romania, for eksempel om utveksling av skatteopplysninger og bistand til innfordring av skattekrav.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget