Skatteavtale Norge - Irland

St.prp. nr. 52 (1969-1970)

Skatteavtale mellom Norge og Irland av St.prp. nr. 52 (1969-1970) (opphørt)

________________________________

Ny avtale trådt i kraft 27.11.2001 med virkning fra og med inntekståret 2002. Se St.prp. nr. 33 (2000-2001)