St.prp. nr. 33 (2000-2001)

Om samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Irland, undertegnet i Dublin den 22. november 2000

Om samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Irland, undertegnet i Dublin den 22. november 2000

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget