Kildesatser

Oversikt over kildesatser på dividender ut fra Norge.

Oversikt over kildesatser på dividender ut fra NorgeLand

Vanlig sats

Mor/datter

Vilkår for redusert sats i
mor/datter forhold

       

Uten skatteavtale

25

25

 
       

Albania

15

5

25% kapitalandel

Argentina

15

10

25% kapitalandel

Aserbajdsjan

15

10

30% kapitalandel og investering i staten på minst 100 000 USD

Australia

15

5
0

10 % stemmeberettiget andel børsnoterte selskaper som oppfyller vilkårene i artikkel 10 (3)

Bangladesh 15 10

10% kapitalandel

Barbados

15

5

10% kapitalandel

Belgia

15

0

10% kapitalandel

Benin

20

20

 
Bosnia Herzegonia (1) 15 15  

Brasil

25

25

 

Bulgaria

15

5

 
10% kapitalandel

Canada

15

5

10% av stemmetall

Chile

15

5

25% av stemmetall

Danmark
(Nordiske land)

15

10% kapitalandel 

Egypt

15

15

 

Elfenbenskysten

15

15

 

Estland

15

5

25% kapitalandel

Filippinene

25

15

10% kapitalandel

Finland
(Nordiske land)

15 

10% kapitalandel 

Frankrike

15

0
5

25% av aksjekapitalen
>10%, < 25% av aksjekapitalen

Færøyene 
(Nordiske land)

 15

10% kapitalandel 

Gambia

15

5

25% kapitalandel

Georgia 10 5 10% kapitalandel
Grønland 15 5 10% kapitalandel

Hellas

20

20

 

India

10

10

 

Indonesia

15

15

 

Irland

15

5

10% kapitalandel

Island
(Nordiske land)

15 

10% kapitalandel 

Israel

15

5

50% av stemmetall

Italia

15

15

 

Jamaica

15

15

 

Japan

15

5

25% av stemmetall

Kasakhstan 15 5

10% kapitalandel

Kenya

25

15

25% av stemmetall

Kina

15

15

 

Kroatia (1)

15

15

 

Kypros

15

0

10% kapitalandel

Latvia

15

5

25% kapitalandel

Litauen

15

5

25% kapitalandel

Luxembourg

15

5

25% kapitalandel

Makedonia 15 10 25% kapitalandel

Malawi

15

5

10% kapitalandel

Malaysia

0

0

 

Malta

15

0

10% kapitalandel, 24 mnd. eiertid 

Marokko

15

15

 

Mexico

15

0

25% kapitalandel

Montenegro (1) 15 15  

Nederland

15

0

10% kapitalandel

Nederlandske Antiller

15

5

25% kapitalandel

Nepal

15

5
10

25% av aksjekapitalen
>10%, < 25% av aksjekapitalen

New-Zealand

15

15

 

Nordiske land

15

0

10% kapitalandel

Pakistan

15

15

 

Polen

15

0

10% kapitalandel, 24 mnd. eiertid

Portugal

15

5

10% kapitalandel siste 12 mnd (eller selskapets levetid)

Quatar 15 5 10% kapitalandel

Romania

10

5

10 % kapitalandel 

Russland

10

10

 

Senegal

16

16

 
Serbia 15 5 25% kapitalandel

Sierra Leone (3)

5

0

50% av stemmetall

Singapore

15

5

25% kapitalandel

Slovakia (2)

15

5

25% kapitalandel

Slovenia

15

0

15% kapitalandel

Spania

15

10

25% kapitalandel

Sri Lanka

15

15

 

Storbritannia

15

0

10% kapitalandel

Sveits

15

0

10% kapitalandel

Sverige
(Nordiske land)

15 

10% kapitalandel 

Sør-Afrika

15

5

25% kapitalandel

Sør-Korea

15

15

 

Tanzania

20

20

 

Thailand

15

10

10% kapitalandel

Trinidad og Tobago

20

10

25% av stemmetall

Tsjekkia

15

0

10% kapitalandel

Tunisia

20

20

 

Tyrkia

15

5

20% kapitalandel, forutsatt at utbyttet er fritatt fra beskatning i den annen stat

Tyskland

15

0

25% kapitalandel

Uganda

15

10

25% kapitalandel

Ukraina

15

5

25% kapitalandel

Ungarn

10

10

 

USA

15

15

 

Venezuela

10

5

10% kapitalandel

Vietnam

15

5
10

70% av aksjekapitalen
> 25%, < 70% av aksjekapitalen

Zambia

15

5

 
25% kapitalandel

Zimbabwe

20

15

25% kapitalandel

Østerrike

15

0

 

1) Skatteavtalen med Jugoslavia av 1. september 1983 er midlertidig suspendert. Avtalen er med enkelte forbehold videreført for Kroatia, Bosnia Hercegovina og Montenegro.

2) Skatteavtalen med Tsjekkoslovakia av 27. juni 1979 skal inntil videre anvendes overfor Slovakia.

3) Skatteavtalen mellom Norge og Storbritannia av 2. mai 1951 ble ved noteveksling 18. mai 1955 utvidet til å gjelde en rekke britiske kolonier som senere er blitt selvstendige stater. Avtalen gjelder i dag bare for Sierra Leone.