Skatteavtale Norge - Sør-Afrika

Skatteavtale: Sør-Afrika

 

Del 1 : Proposisjonsteksten

Del 2 : Avtalen - norsk tekst

Del 3 : Avtalen - engelsk tekst 

 ------------------------------

Artikkel 26 (Utveksling av opplysninger) er endret ved protokoll, undertegnet 16. juli 2012. Se Prop 44 S (2012-2013)