Prop. 58 S (2020–2021)

Samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Ghana for å unngå dobbeltbeskatning og forebygge skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt, undertegnet i Accra den 20. november 2020

Proposisjonen inneholder en skatteavtale mellom Norge og Ghana. Avtalen bygger i stor grad på de anbefalingene som følger av FNs mønsteravtale som særskilt er rettet mot utviklingsland. Den inneholder den såkalte minstestandarden under BEPS, men også mange av de andre anbefalte skatteavtalebestemmelsene som er et resultat av G20/OECDs BEPS prosjekt.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget