Prop. 58 S (2020–2021)

Samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Ghana for å unngå dobbeltbeskatning og forebygge skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt, undertegnet i Accra den 20. november 2020

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Den 20. november 2020 i Accra ble det undertegnet en skatteavtale mellom Norge og Ghana. Samtykke til undertegning ble gitt ved kongelig resolusjon av 1. november 2019. På Norges vegne ble avtalen undertegnet av Gunnar Andreas Holm som er Norges ambassadør til Ghana. For Ghana undertegnet finansminister Ken Ofori-Atta.

Avtalen vil tre på datoen for den siste av de underretninger hvor begge stater har gitt hverandre beskjed om at de nødvendige konstitusjonelle skritt er tatt for at avtalen i kraft kan tre i kraft.

Avtalen får virkning for skatter som fastsettes for det første inntektsåret som følger etter det året den trer i kraft.