Skatteavtale Norge - Serbia

Skatteavtale

Serbia

Ved avtale dater 29. mai 2003 ble skatteavtalen mellom Norge og Jugoslavia (undertegnet 1. september 1983) gitt anvendelse for Serbia og Montenegro fra samme dato. Den særskilte bestemmelsen i artikkel 15 (3) som gjelder offentlig lønn, skal ikke få anvendelse for personer bosatt i Norge. Se suksesjonsavtale av 29. mai 2003. 

Etter oppløsningen av Serbia og Montenegro ble avtalen videreført for Republikken Serbia med virkning fra 3. juni 2006.

 

-------------------------------------

Ny avtale trådte i kraft 18. desember 2015, se Prop. 14 S (2015-2016)