Prop. 14 S (2015–2016)

Samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Serbia, undertegnet i Oslo 17. juni 2015

Proposisjonen inneholder en ny skatteavtale mellom Norge og Serbia. Den erstatter den gamle skatteavtalen med Serbia fra 1983. Avtalen fordeler beskatningsretten til ulike inntektsarter mellom de to landene og inneholder bestemmelser for å avhjelpe den dobbeltbeskatning som kan oppstå ved at både Norge og Serbia skattlegger samme inntekt. Avtalen har også til formål å forebygge skatteunndragelser og inneholder derfor ulike bestemmelser om administrativt samarbeid mellom Norge og Serbia, for eksempel om utveksling av skatteopplysninger.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget