Skatteavtale Norge - Montenegro

Skatteavtale

Montenegro

 

Ved noteveksling av 31. oktober 2011 ble skatteavtalen mellom Norge og Jugoslavia (undertegnet 1. september 1983) gitt anvendelse for Montenegro, med virkning fra 3. juni 2006 da Montenegro ble en selvstendig stat. Se noteveksling 21. oktober 2011.

 

Del 1: Proposisjonstekst

Del 2: Avtalen - Norsk tekst

Del 3: Avtalen - Engelsk tekst

 

 ------------------------------------------------

Ved avtale undertegnet 29. mai 2003 ble skatteavtalen mellom Norge og Jugoslavia (undertegnet 1. september 1983) gitt anvendelse for Serbia og Montenegro. Se suksesjonsavtale 29. mai 2003.