Skatteavtale Norge - Litauen

Skatteavtale: Litauen

 

Del 1 : Proposisjonsteksten

Del 2 : Avtalen - norsk tekst

Del 3 : Avtalen - engelsk tekst

Bestevilkårsklausulen i artikkel 12 punkt 7 i skatteavtalen mellom Norge og Litauen er utløst. Se mer informasjon i brev fra Finansdepartementet til Skattedirektoratet (07.12.2019).