St.prp. nr. 9 (2000-2001)

Om samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Storbritannia, undertegnet i London den 12. oktober 2000

Om samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Storbritannia, undertegnet i London den 12. oktober 2000

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget