St.prp. nr. 31 (1997-98)

Om samtykke til å sette i kraft en overenskomst mellom Kongeriket Norge og Republikken Argentina til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt og formue, undertegnet i Buenos Aires den 8. oktobe

Om samtykke til å sette i kraft en overenskomst mellom Kongeriket Norge og Republikken Argentina til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt og formue, undertegnet i Buenos Aires den 8. oktober 1997

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget