Skatteavtale Norge - Barbados

Skatteavtale: Barbados

 

Del 1 :Proposisjonsteksten

Del 2 : Avtalen - norsk tekst

Del 3 : Avtalen - engelsk tekst

 ________________________________

Artikkel 28 (Utveksling av opplysninger) og artikkel 29 (Begrensninger av fordeler) er endret ved protokoll, undertegnet 3. november 2011. Se Prop. 38 S (2011-2012).