Proposisjoner til Stortinget

Prop. 38 S (2011–2012)

Samtykke til å sette i kraft en endringsprotokoll til skatteavtalen mellom Norge og Barbados, undertegnet i Paris 3. november 2011

Samtykke til å sette i kraft en endringsprotokoll til skatteavtalen mellom Norge og Barbados, undertegnet i Paris 3. november 2011

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget