Skatteavtale Norge - Frankrike

Skatteavtaler

Frankrike

Skatteavtalen ble undertegnet 19. desember 1980, og er senere endret ved tre tilleggsavtaler. Endringene som følger av tilleggsavtalen undertegnet 14. november 1984 er innarbeidet i avtaleteksten av 1980. Denne innarbeidede versjonen ligger vedlagt, og er gitt navnet: Del 1: avtalen 1980/84 norsk tekst: Del 2: avtalen 1980/84 fransk tekst.

I tillegg er det gjort endringer ved tilleggsavtaler av 7. april 1995 (St prp nr 65 (1994-95)) og 16. september 1999 (St prp nr 3 (1999-2000)). Disse to tilleggsavtalene er ikke innarbeidet i avtalen 1980/84. De to tilleggsavtalene ligger vedlagt som Del 3: tilleggsavtalen 1995 - norsk tekst: Del 4: tilleggsavtalen 1995 - fransk tekst. Del 5: tilleggsavtalen 1999 - fransk og norsk tekst. Ved tilleggsavtalen av 7. april 1995 innfører Norge kreditmetoden til unngåelse av dobbeltbeskatning. Tilleggsavtaler av 16. september 1999 gjelder utelukkende endringer i artikkel 19 om offentlig tjeneste.

Vedlagt finnes også proposisjonene til avtalen av 1980 og tilleggsavtalene. Del 6: proposisjonstekst avtalen 1980. Del 7: proposisjonstekst tilleggsavtalen 1984. Del 8: proposisjonstekst tilleggsavtalen 1995. Del 9: proposisjonstekst tilleggsavtalen 1999.