Skatteavtale Norge - Slovenia

Skatteavtale: Slovenia (opphørt) 

Skatteavtalen mellom Norge og Jugoslavia ble ved noteveklsling av 06.03.1997 gitt anvendelse for Slovenia fra det tidspunktet Slovenia oppnådde selvstendighet.

______________________

Ny avtale trådte i kraft 10.12.2009 med virkning fra og med 01.01.2010. Se St.prp. nr. 96 (2008-2009).