Proposisjoner til Stortinget

Prop. 59 S (2009-2010)

Samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Polen med tilhørende protokoll, undertegnet i Warszawa 9. september 2009

Samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Polen med tilhørende protokoll, undertegnet i Warszawa 9. september 2009

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget