Skatteavtale Norge - Australia

Skatteavtale

Australia (gammel avtale)

 

Denne avtale er opphørt.

Ny avtale trådt i kraft 12.09.2007 med virkning fra og med inntekståret 2008 (særlig i krafttredelse for artikkel 26 og 27, se artikkel 29). Les mer i St. prp. nr. 85 (2005-2006)