Skatteavtale Norge - Australia

Skatteavtale mellom Norge og Australia

 

Skatteavtalen mellom Norge og Australia ble undertegnet i Canberra den 8. august 2006. Avtalen trådte i kraft  12. september 2007. 

Se: St.prp. nr. 85 (2005-2006)

 

Artikkel 27 (Bistand til innfordring av skatter) i overenskomsten trådte i kraft 1. juli 2011. Se noteveksling.