St.prp. nr. 85 (2005-2006)

Om samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Australia, undertegnet i Canberra den 8. august 2006

Om samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Australia, undertegnet i Canberra den 8. august 2006

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget