St.prp. nr. 63 (2000-2001)

Om samtykke til inngåelse av en avtale av 2. juni 2000 mellom Norge og Hong Kong SAR om regelbundet lufttrafikk

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget