Proposisjoner til Stortinget

Prop. 114 S (2009-2010)

Samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Malawi, undertegnet i Lilongwe 8. desember 2009

Samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Malawi, undertegnet i Lilongwe 8. desember 2009

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget