St.prp. nr. 37 (2003-2004)

Om samtykke til å sette i kraft en overenskomst mellom Norge og Hong Kong SAR til unngåelse av dobbeltbeskatning med hensyn til skatter av inntekt og formue fra skipsfart, undertegnet i Hong Kong den 16. oktober 2003

Om samtykke til å sette i kraft en overenskomst mellom Norge og Hong Kong SAR til unngåelse av dobbeltbeskatning med hensyn til skatter av inntekt og formue fra skipsfart, undertegnet i Hong Kong den 16. oktober 2003

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget