Skatteavtale Norge - Elfenbenkysten

Skatteavtale: Elfenbenkysten

 

_______________________

Se også rundskriv 25/6 - 80.

I artikkel 12 punkt 2 i skatteavtalen mellom Norge og Elfenbenskysten er det angitt forskjellig skattesats for kildeskatt på royalty i den franske og den norske versjonen av avtalen. Den korrekte skattesatsen for royalty i denne avtalen er 10 prosent, dvs. den satsen som fremgår av den franske versjonen av avtalen.