Skatteavtale Norge - Singapore

Skatteavtalen mellom Norge og Singapore ble undertegnet 19. desember 1997 og trådt i kraft 20. april 1998.

Artikkel 27 (utveksling av opplysninger) er endret ved protokoll undertegnet 18. september 2009. Protokollen trådte i kraft 4. april 2010. Endringen er innarbeidet i avtaleteksten som ligger vedlagt, og er gitt navnet: Del 1 - Innarbeidet versjon.

 

Kompetent myndighetsavtale