Prop. 57 S (2009–2010)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Samtykke til å sette i kraft en endringsprotokoll til skatteavtalen mellom Norge og Singapore, ­undertegnet i Singapore 18. september 2009

Samtykke til å sette i kraft en endringsprotokoll til skatteavtalen mellom Norge og Singapore, ­undertegnet i Singapore 18. september 2009

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget