Skatteavtale Norge - Chile

Skatteavtalen mellom Norge og Chile er inntatt i St.prp. nr. 33 (2001-2002)


Bestevilkårsklausulen i artikkel 4 i protokollen i skatteavtalen mellom Norge og Chile er utløst. Se mer informasjon i brev fra Finansdepartementet til Skattedirektoratet 26. 01.2018