Skatteavtale Norge - Vietnam

Skatteavtale: Vietnam

 

Del 1 : Proposisjonsteksten

Del 2 : Avtalen - norsk tekst

Del 3 : Avtalen - engelsk tekst

 

"Skrivefeil: Det er en skrivefeil i papirversjonen av St prp nr 75 artikkel 23 punkt d) norsk tekst, samt i artikkel 23 punkt 2 a) og d) engelsk tekst. Disse feilene er rettet opp i den elektroniske versjonen som ligger på nettet (og som du laster ned fra denne siden). Feilene som er rettet er: I artikkel 23 punkt d) norsk tekst er ordene "det faste driftssteds" byttet ut med "den". Første linje i artikkel 23 punkt 2 a) engelsk tekst er slettet da den var skrevet to ganger i papirversjonen. Sjette linje i artikkel 23 punkt 2 d) mangler i papirversjonen, og er tilføyet den elektroniske versjon.Det er ordene "per cent of the gross amount of the divi-"