St.prp. nr. 56 (2005-2006)

Om samtykke til å sette i kraft en protokoll til endring av skatteavtalen mellom Norge og Østerrike av 28. november 1995, undertegnet i Wien den 14. november 2005

Om samtykke til å sette i kraft en protokoll til endring av skatteavtalen mellom Norge og Østerrike av 28. november 1995, undertegnet i Wien den 14. november 2005

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget