Tilleggsprotokoll Norge - Fillipinene

Tilleggsprotokoll til skatteavtale mellom Norge og Fillippinene


 

Tilleggsprotokoll: St.prp. nr. 124 (1988-89) (pdf)

__________________

Skatteavtalen mellom Norge og Fillippinene, signert 09.07.1987 (St.prp. nr. 77 (1987-1988))